Bracia Gabrieliści
ul. Noskowskiego 13, 42-200 Częstochowa
tel: (34) 367-16-24

Bracia Montfortanie św. Gabriela

Zgromadzenie założył w XVIII-wiecznej Francji, Św. Ludwik-Maria Grignion de Montfort. Gabrieliści prowadzą na całym świecie różnorodną działalność edukacyjną i wychowawczą wśród młodzieży w szkołach podstawowych, średnich, technicznych, a także na uniwersytetach.  Zgromadzenie Braci Monfortan Świętego Gabriela, Congrégation des Frères Montfortains de Saint-Gabriel / Fratres Instructionis Christianiæ a Sancto Gabriele (FSG). Zgromadzenie zakonne laickie, bezhabitowe.

  • Charyzmat: wychowanie chrześcijańskie dzieci i młodzieży,
    ze szczególną wrażliwością na potrzeby ludzi ubogich i upośledzonych.
  • Hasło: "Tylko Bóg”
  • Założyciel: św. Ludwik- Maria Grignion de Montfort.
  • Data założenia: 1715 r. we Francji, zatwierdzenie kanoniczne w 1919 r. przez św. Piusa X, w Polsce od 1998 r.
  • Liczby: w Polsce 3, na świecie jest 1250 gabrielistów.
św. Ludwik- Maria Grignion de Montfort
Szaleniec Ewangelii