Bracia Gabrieliści
ul. Noskowskiego 13, 42-200 Częstochowa
tel: (34) 367-16-24

125. 100 rocznica obajwień w Fatimie -I Forum Montfortańskie - s. Amabile 2017-01-13

Przesłanie z Fatimy

Módlcie się, módlcie się wiele!

 


 


Mówiąc o objawieniach w Fatimie, s. Amabile tłumaczy między innymi dlaczego z Maryją droga do Jezusa jest prostsza. A łącząc wydarzenia z Fatimy ze św. Ludwikiem Griognion de Montfort przytacza werstety, w których św. Ludwik opisuje co będzie się działo w duszach, kiedy przyjdzie ten czas szczęśliwy, w którym dusze będą oddychały Maryją, tak jak ciała oddychają powietrzem.