Bracia Gabrieliści
ul. Noskowskiego 13, 42-200 Częstochowa
tel: (34) 367-16-24

133. Stowarzyszenie Maryi, Królowej Serc 2017-05-30

Misja montfortańska otwarta jest na współpracę z wiernymi świeckimi

  

W 2001 r.  Kongregacja do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zatwierdziła połączenie dwóch istniejących stowarzyszeń pod jedną nazwą „Stowarzyszenie Maryi Królowej Serc”, zatwierdzając jednocześnie nowe Statuty. Od tego momentu stowarzyszenie to działa w wielu krajach. 

 Od 2013 roku jest obecne również w Polsce. Inicjatorem przeszczepienia go na grunt Polski jest o. Mihovil Filipović, który w ten sposób niejako odpowiada na pragnienie św. Ludwika Marie Grignion de Montfort, żeby działalność apostolska miała charakter wspólnotowy.  

 

Przynależność do Stowarzyszenia nie wiąże się, sama z siebie, z żadnym zobowiązaniem do jakiegoś szczególnego apostolatu, lecz wymaga tylko jednego: życia i rozpowszechniania, przykładem i czynem Królestwa Jezusa za pośrednictwem Maryi. Osoba, która „wstępuje” do stowarzyszenia, pozostaje przy swoim stanie życia, w warunkach, w których się znajduje w momencie wstąpienia. 

 Przed przystąpieniem do 

 Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc

 należy: 

1. Przeczytać książki  Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
2. Poświęcić się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję, według nauczania św. Ludwika
3. Napisać prośbę o przyjęcie do Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc.

4. Odbyć duchową rozmowę z duchowym opiekunem Stowarzyszenia.