Bracia Gabrieliści
ul. Noskowskiego 13, 42-200 Częstochowa
tel: (34) 367-16-24

139. MISJONARZE MONTFORTANIE MAJĄ NOWEGO PRZEŁOŻONEGO GENERLNEGO 2017-06-24


Nowym przełożonym generalnym jest  Ojciec LUIZ AUGUSTO STEFANI - wybrany przez 52 członków Kapituły Generalnej, która odbywała się w Rzymie.Ojciec Luiz Augusto (Luizinho) Stefani urodził się w Sao Paulo w Brazylii14 sierpnia 1959.Pierwsze śluby zakonne złożył 10 stycznia 1982 r. Na kapłana został wyświęcony 5 grudnia 1985 r. Nowy ojciec generał mówi 5 językami: portugalskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i angielskim. 

W życiu zakonnym pełnił następujące funkcje :

– 1989 -1993 : proboszcz parafii St-Louis-Marie de Montfort, Sao Paolo

– 1993-1995 : proboszcz parafii St-Louis-Marie de Montfort à João Monlevade

– 1995-2000 : odpowiedzialny za powołania w Brazylii

– 2000-2003 : odpowiedzialny za duchowość i misje montoftańskie w Ameryce Południowej i na             Caraibach.

– 2001-2004 : radny delegacji Pérou-Brésil

– 2003-2006 : Misjonarz w Uchiza, Nuevo Progresso (Péru)

– 2006-2008 : Doświadczenie międzynarodowe zbierał w domu generalnym będąc zastępcą              głównego ekonoma.

– 2008-2010 : pełni funkcję głównego ekonoma.

– 2009 : przełożony w domu generalnym i prokurator generalny.

– 2010-2013 : proboszcz w Sao Paolo

– 2013-2017 : przełożony delegacji Pérou-Brésil

– 11 maja 2017 : wybrany 22 przełożonym generalnym Towarzyszy Maryi.