Bracia Gabrieliści
ul. Noskowskiego 13, 42-200 Częstochowa
tel: (34) 367-16-24

3. Jubileusz Trzechsetnej Rocznicy Śmierci św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 2015-05-01

1716-2016 :
300 rocznicy Śmierci św. Ludwika de Montfort

MODLITWA NA TRZECHSETNĄ ROCZNICĘ

Boże Ojcze nasz,
teraz kiedy wspominamy
Świętego Ludwika-Marię Grignion de Montfort,
składamy Ci podziękowanie.
Prosimy Cię:
rozpal w naszych sercach jego żarliwe pragnienie Jezusa Chrystusa,
Mądrości wiecznej i wcielonej.

 

 

Zaprowadź nas na drogi świata
aby głosić Dobrą Nowinę.

Uczyń z nas przyjaciół ubogich,
pragnących dzielić ich życie i ich nadzieje.

Spraw, aby rodzina monfortiańska miała odwagę
i pozwoliła się porwać przez wielki wiatr Ducha
wraz z Dziewicą Maryją. Amen