Bracia Gabrieliści
ul. Noskowskiego 13, 42-200 Częstochowa
tel: (34) 367-16-24

Aktualności

2015-08-14

35. Święty Gabriel – Solidarność: biuletyn informacyjny nr 21

Z datą 20 lipca 2015
Stowarzyszenia Święty Gabriel – Solidarność SGS, z siedzibą w Nantes wydało kolejny 21 nr biuletynu. Na jego stronach  można przeczytać o osiągnięciach, które miały miejsce od początku tego roku oraz różne informacje dotyczące stowarzyszenia.