Bracia Gabrieliści
ul. Noskowskiego 13, 42-200 Częstochowa
tel: (34) 367-16-24

Bracia Montfortanie św. Gabriela

Zgromadzenie założył w XVIII-wiecznej Francji, Św. Ludwik-Maria Grignion de Montfort. Gabrieliści  prowadzą   na całym świecie różnorodną działalność edukacyjną i wychowawczą wśród młodzieży w szkołach podstawowych, średnich, technicznych, a także na uniwersytetach.  

Zgromadzenie Braci Monfortan Świętego Gabriela, Congrégation des Frères Montfortains de Saint-Gabriel / Fratres Instructionis Christianiæ a Sancto Gabriele (FSG). Zgromadzenie zakonne laickie, bezhabitowe.

  • Charyzmat: wychowanie chrześcijańskie dzieci i młodzieży, ze szczególną wrażliwością na potrzeby ludzi ubogich i upośledzonych.
  • Hasło: "Tylko Bóg"
  • Założyciel: św. Ludwik-Maria Grignion de Montfort.
  • Data założenia: 1715 r. we Francji, zatwierdzenie kanoniczne w 1919 r. przez św. Piusa X, w Polsce od 1998 r.
  • Przełożony generalny: br.  John Kallarackal, 12840 Via Trionfale, 00135 Roma, tel. (0-039.06) 303-59- 01, fax : 30-35-90-56,  e-mail: sggen@stgabrielinst.org
  • Przełożony w Polsce: br. Genaro Fresno Garcia, Dom św. Gabriela, ul Noskowskiego 13, 42-226  Częstochowa tel. (34) 367-16-24
  • Liczby: w Polsce 3, na świecie jest 1250 gabrielistów.

Zgromadzenie Braci Św. Gabriela przybyło do Polski we wrześniu 1998 roku. Jedyna wspólnota funkcjonuje obecnie w Częstochowie. Bracia pochodzący z różnych krajów pracują jako nauczyciele języków obcych, prowadzą rekolekcje w swoim domu i uczestniczą w katechizacji młodzieży w innych ośrodkach, a także aktywnie uczestniczą w życiu religijnym duchowej stolicy Polski. Prowadzony przez nich Dom Św. Gabriela w Częstochowie łączy funkcje domu akademickiego dla młodzieży męskiej i centrum rekolekcyjno-pielgrzymkowego dla grup przybywających do Częstochowy z Polski i z zagranicy. Jest także miejscem spotkań, konferencji, rekolekcji dla młodzieży i dorosłych świeckich i duchownych, którym bliska jest pobożność maryjna wedle charyzmatu Św. Ludwika de Montfort. Dom ten jest jednocześnie siedzibą zgromadzenia w Polsce.

Bliższe informacje:

Zgromadzenie Braci Św. Gabriela
ul. Noskowskiego 13
42–200 CZĘSTOCHOWA
Tel: (34) 367-16-24
Fax: (34) 367-12-34
E-mail: braciagabrielisci@poczta.onet.pl