Bracia Gabrieliści
ul. Noskowskiego 13, 42-200 Częstochowa
tel: (34) 367-16-24

WSZYSTKIE DZIEŁA

NOWE

·        Autor: Św. Ludwik Maria de Montfort

·        Tytuł: WSZYSTKIE DZIEŁA

·        Wydawnictwo  Bracia Montfort św. Gabriela

·        Wydanie: 2016

·        Ilość stron: 646 str.

·        ISBN 978-83-64285-15-8

·        Format (105 x 165) oprawa miękka

·        Tłumaczenie: Zespół Braci Montfort 2016

·        Cena: 30 PLN

WSZYSTKIE DZIEŁA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP

2° Tajemnica Maryi

3° Modlitwa Płomienna

4° Miłość Mądrości Przedwiecznej

5° Przedziwny sekret Różańca świętego

6° List okólny do Przyjaciół Krzyża

 

Bez listów i pieśni (trudna do przetłumaczenia poezja,) Ludwik Maria Grignion, zwany Montfort, 

przyszedł na świat 31 stycznia 1673 roku we Francji. Zmarł 28 kwietnia 1716 roku.

Będąc zakonnikiem potrafił jednocześnie być misjonarzem, rzeźbiarzem, rysownikiem, architektem,

spowiednikiem dla ubogich w szpitalach, fundatorem zgromadzeń zakonnych i szkół dla ubogich.

Autor niezrównanego dzieła „O prawdziwym nabożeństwie do NMP”

poświęcił się całkowicie pracy duszpasterskiej i misjonarskiej,

biorąc sobie za dewizę życiową wzniosłą, a tak głęboko katolicką zasadę: Wszystko dla Jezusa przez Maryję!

To jest MAŁA DROGA !