Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej - to już 20 lat!

Obrona wiary i tradycji to myśl, która przyświeca wielu katolikom chcącym czynnie działać i głosić Słowo Boże. Pomagają w tym różne organizacje, na przykład Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej  (SKCh im. ks. Piotra Skargi). Instytucja ta działa już ponad 20 lat!

Obrona wiary i tradycji to myśl, która przyświeca wielu katolikom chcącym czynnie działać i głosić Słowo Boże. Pomagają w tym różne organizacje, na przykład Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej  (SKCh im. ks. Piotra Skargi). Instytucja ta działa już ponad 20 lat!

W latach 90 w Polsce pełno było młodych osób, które wyznawały tezę „konserwatyzm bez kompromisów”. Ta katolicka misja miała na celu odnowienie cywilizacji chrześcijańskiej zagrożonej przez szybko zmieniający się świat, odchodzenie od tradycji i moralności. Były to osoby, które naocznie widziały przełom polityczny w tamtych czasach i postanowili dorzucić swoje przysłowiowe trzy grosze. Jednymi z nich okazali się późniejsi założyciele organizacji, którą jest Instytut ks. Skargi w Krakowie.

W 1999 roku w mieście Kraków Sławomir Olejniczak założył Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej, które na przestrzeni ostatnich dwóch dekad dokonało bardzo wiele. Ruch ten był związany z popularnością na całym świecie organizacji TFP (działających w obronie tradycji, rodziny i własności). Nieprzypadkowo patronem Stowarzyszenia został Piotr Skarga. Był on polskim duchownym działającym w czasach reformacji, z którą przez szmat swego życia walczył. Głosił, że tylko ludzie całkowicie oddani Bogu mogą liczyć na życiową harmonię. Już wtedy przewidział dzisiaj spotykane zepsucie moralne społeczeństwa. Walczył z heretykami, za co niejednokrotnie był atakowany. Jednocześnie był świetnym mówcą, a także pisarzem. Do dzisiaj studenci filologii polskiej analizują na zajęciach jego dzieła. Podobnie jak patron, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej namawia do zawierzenia życia Bogu.

SKCh, wraz z innymi bliskimi ideowo organizacjami takimi jak Instytut Ordo Iuris, czy też Stowarzyszenie Polonia Christiana, włączyło się do debaty publicznej, walcząc z szerzącą się propagandą LGBT i innymi demoralizującymi sprawami, z którymi boryka się polskie społeczeństwo. Chodzi więc również o wprowadzanie edukacji seksualnej do szkół, aborcję, rozwiązłość seksualną, pornografię. Organizacja postępuje zgodnie ze swoim sloganem „przebudźmy sumienia Polaków”.

Na przestrzeni lat Sławomir Olejniczak razem z innymi działaczami mieli okazję zorganizować wiele marszy, pikiet, protestów i konferencji. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej odpowiada także za darmowe czasopismo Przymierze z Maryją. Dochodzi do tego wspomniane pismo Polonia Christiana i liczne portale internetowe (PCh24.pl, Fatima.pl, PiotrSkarga.pl), na których można znajdować aktualne i przede wszystkim rzetelne informacje.