Polacy pamiętają o Ostrej Bramie. Narodowe nabożeństwo wciąż żywe!

Ponad 31 tysięcy wiernych zawierzyło się opiece Matki Bożej Ostrobramskiej w ramach kampanii Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej pod patronatem ks. Piotra Skargi – to najlepsze świadectwo wciąż żywej więzi, jaka łączy Polaków ze słynnym wileńskim miejscem kultu, znanym z tak wielu łask, wyproszonych przed obliczem Maryi. Nazwiska uczestników akcji, wraz z dziękczynnym wotum trafiły przed cudowny obraz. Mimo zmiany granic Polacy wciąż szukają pomocy u Najświętszej Panny w Wilnie.

Kult Matki Miłosierdzia

„Sub Tuum Praesidium Confugimus” – to napis widniejący na zewnątrz słynnej kaplicy, umieszczonej w jednej z bram miejskich Wilna. Zaczerpnięta z łacińskiej wersji modlitwy „Pod Twoją Obronę” fraza poświadcza, że to miejsce, w którym pobożni mogli liczyć na szczególne łaski.

Nabożeństwo do Matki Bożej Ostrobramskiej słynie jako jedno z najbliższych sercom polskich wiernych, ustępując jedynie czci dla Czarnej madonny z Częstochowy. Pozostaje ono żywe mimo zmiany granic i oderwania Wilna do Rzeczpospolitej.

Polacy pamiętają o ostrobramskiej Matce Bożej

Najlepszym potwierdzeniem gorącej miłości, jaka Polacy wciąż darzą Matkę Miłosierdzia, był liczny udział w kampanii „Matko Miłosierdzia, błagamy Cię”. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej z siedzibą w Krakowie zainicjowało ją w bieżącym roku, wysyłając polskim rodzinom kopie ostrobramskiego obrazu. Z tyłu podobizny umieszczono wzór modlitwy.

Ponad 31 tysięcy wiernych odpowiedziało na zachętę do udziału w nabożeństwie i powierzyło się opiece Matki Miłosierdzia, odmawiając modlitwę oraz ofiarując Maryi pozłacane wotum w kształcie jej Niepokalanego Serca. W ich intencji odprawiono również w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Mszę Świętą w słynnym miejscu kultu.

Nabożeństwo do Matki Bożej Ostrobramskiej rozwijało się szczególnie od początku XVIII wieku, gdy Wilno udało się obronić Antoniemu Nowosielskiemu przed natarciem Szwedów. Zwycięski dowódca ofiarował srebrne wotum Maryi, której wizerunek umieszczono w znajdującej się w bramie kaplicy, wierząc, że to Matce Bożej zawdzięcza zwycięstwo.

Źródło: Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi