back

Stowarzyszenie i Instytut ks. Skargi w Krakowie

Wiara katolicka od wieków wyróżniała się przede wszystkim na wspólnocie, którą tworzyła i dalej tworzy. To właśnie bliskość z innymi pozwala wytrwać w postanowieniach i szerzyć Słowo Boże.

Pomaga w tym nie tylko Kościół Katolicki, ale też pomniejsze choć niemałe organizacje, takie jak Instytut ks. Skargi. Kraków jest miastem, w którym zaczęła się jego wyjątkowa działalność. Czym jest Instytut Piotra Skargi i dlaczego warto zainteresować się jego działalnością?               

W latach 90. ubiegłego wieku coraz liczniej na świecie zaczęły pojawiać się ugrupowania zrzeszające konserwatywnych katolików świeckich, którzy zauważyli szerzącą się demoralizację społeczną i postanowili jej przeciwdziałać. Zainspirowało to także polskich wiernych, którzy na początku XXI wieku założyli Instytut ks. Piotra Skargi w stolicy Małopolski. Kraków od zawsze słynął z chrześcijańskich tradycji – w końcu był długo stolicą naszego kraju, a także w tym mieście swego czasu urzędował Karol Wojtyła, późniejszy papież i święty Jan Paweł II.

Instytut Piotra Skargi i SKCh im. ks. Piotra Skargi to instytucje, które nieprzypadkowo wybrały za swojego patrona słynnego, XVI-wiecznego pisarza i duchownego. Za swojego życia słynął z niespotykanych umiejętności oratorskich, a także silnej wiary, którą starał się inspirować społeczeństwo. Żył w trudnych czasach, ponieważ musiał walczyć z reformacją. Szczególnie atakował heretyków i namawiał do zawierzenia swojego życia Bogu. Podobnie czyni Instytut ks. Piotra Skargi, który próbuje walczyć ze współczesnymi problemami dotykającymi nasz kraj. Chodzi na przykład o legalizację aborcji, eutanazji, edukacji seksualnej w szkołach, szerzącej się pornografii i propagandy wytwarzanej przez środowiska LGBT. Z tego powodu opisywana organizacja przede wszystkim stara się chronić wartości, na których zbudowano cały Stary Kontynent (Europę), czyli rodzinę i wiarę.

Czynne uczestnictwo Stowarzyszenia ks. Piotra Skargi w życiu publicznym

Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi czynnie uczestniczy w życiu politycznym, społecznym i religijnym Polski. Rozwija własne media, organizuje kampanie religijne i społeczne o zasięgu ogólnopolskim, współpracuje z innymi organizacjami i profilu kontrrewolucyjnym i konserwatywnym, a także prowadzi wolontariat, organizuje marsze, konferencje, pikiety, publikuje swe opinie w czasopismach. Grzech nie wspomnieć o akcjach, takich jak składanie lilii w Fatimie, wręczanie róż św. Ricie itd. Organizacja ta zajmuje się publicystyką. Darczyńcy umożliwiają tworzenie dwumiesięcznika Przymierza z Maryją, a także gazety Polonia Christiana. W internecie natomiast każdy może za darmo czytać informacje zawarte na portalu PCH24.pl, który przekazuje rzetelną wiedzę na temat obecnej sytuacji na świecie i w naszym kraju. Serwis Fatima.pl dostarcza kompletnej informacji o objawieniach fatimskich, tajemnicach fatimskich i kulcie Matki Bożej Fatimskiej. Oczywiście, nasze Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za wiele więcej. Dlatego zachęcamy do skorzystania z poniższych linków i poznania dzieł, które prowadzimy.