Bracia Gabrieliści
ul. Noskowskiego 13, 42-200 Częstochowa
tel: (34) 367-16-24

07. Album - inaugruracja jubileuszu w Częstochowie 2015-05-06

Zapraszamy do obejrzenia albumu ze zdjęciami

z inauguracji roku jubileuszowego

we wspólnocie

Braci Montfortanów

w Częstochowie

z okazji 300 rocznicy śmierci

naszego założyciela

św. Ludwika Marie

Grignion de Montfort

 

 

1716-2016

 

 

  

 

W programie uroczystego świętowania było:

1.

spotkanie na auli podczas, którego wyświetlone były slajdy

pokazujące życie Świętego Montfort

2.

Uroczysta Msza św., pod przewodnictwem Ks. dra Franciszeka Dylusa

wraz koncelebransami:  Ks. Mariuszem Chałupczyńskim

i O. Janem Bańkowskim z Sanktuarium O. Pio w Częstochowie. 

 3.

Spotkanie zakończyła AGAPA – czas radości i wspólnego przebywania