Bracia Gabrieliści
ul. Noskowskiego 13, 42-200 Częstochowa
tel: (34) 367-16-24

123. Jezus Chrystus jest obrazem Miłosierdzia Ojca - O. Efrem Assolarii 2017-01-10

Ci, którzy naśladują Chrystusa stają się podobnymi do Ojca.

 

Świadkiem Miłosierdzia z całą pewnością był św. Ludwik Grignion de Montfort - Kapłan Chrystusa, który naśladował życie Jezus, i który stał się ojcem dla biednych, obrońcą bezdomnych i  sierot oraz pojednaniem grzeszników – mówi O. Efreim.  

 

Są to słowa, które ktoś wypisał na grobie świętego 17 miesięcy po jego śmierci - dodaje prelegent, który w swoim wykładzie przybliża postać św. Ludwika i wskazuje na ważne momenty w jego życiu.