Bracia Gabrieliści
ul. Noskowskiego 13, 42-200 Częstochowa
tel: (34) 367-16-24

126. Jak realizować powołanie misyjne we współczesnym świecie - O. Angelo Epis 2017-01-15

Radość Ewangelii napełnia serca tym, którzy przybliżają się do Jezusa

Ojciec Epis już na początku swojego wystąpienia przywołuje słowa Papieża Franciszka, który mówi, w jednym ze swoich dokumentów o tym, że czas w którym żyjemy jest czasem miłosierdzia. I, ze jest to czas szczególnie naznaczony przez Boga, który prowadzi nasze kroki z siłą i łaską Ducha.