Bracia Gabrieliści
ul. Noskowskiego 13, 42-200 Częstochowa
tel: (34) 367-16-24

128. Rodzina Montfortńska świętuje 100 - lecie Objawień Matki Bożej Fatimskiej 2017-05-19

Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie od 100 lat do całego Kościoła

 

Już 29 czerwca przedstawiciele rodziny montfortańskiej rozpoczną pielgrzymkę do Matki Bożej Fatimskiej. 

Następnego dnia w piątek 30.06 przejdą drogą krzyżową, by zadośćuczynić za grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu: Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył (Wj 20, 2-5). Por. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem (Mt 22, 37; Łk 10, 27: "...całą swoją mocą")

W 100. rocznicę objawień fatimskich do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej przybył z wizytą apostolską papież Franciszek. 13 maja podczas Mszy św. Ojciec Święty kanonizował dwoje pastuszków: Franciszka i Hiacyntę – świadków objawień Maryi. Tym samym papież zaliczył ich w poczet świętych.

 

 W homilii wygłoszonej podczas beatyfikacji Papież Franciszek mówił między innymi:

Drodzy pielgrzymi, mamy Matkę. Uchwyciwszy się Jej, jak dzieci, żyjemy w nadziei, która opiera się na Jezusie (…). I dalej kontynuuje papież: (…) Nie mogłem tutaj nie przybyć, aby oddać cześć Maryi Pannie i Jej powierzyć Jej synów i córki. Pod Jej płaszczem nie zagubią się; z Jej ramion przyjdzie nadzieja i pokój, których potrzebują i o który błagam dla wszystkich moich braci w chrzcie i w człowieczeństwie, a zwłaszcza dla chorych i niepełnosprawnych, więźniów i bezrobotnych, ubogich i opuszczonych. Drodzy bracia, módlmy się do Boga, z nadzieją, że ludzie nas wysłuchają; i zwróćmy się do ludzi z pewnością, że Bóg spieszy nam na ratunek. Homilię Franciszek kończy słowami: (…) Pod opieką Maryi, jesteśmy w świecie „stróżami poranka”, którzy potrafią kontemplować prawdziwe oblicze Jezusa Zbawiciela, to oblicze, które jaśnieje w Wielkanoc, i odkryć młode i piękne oblicze Kościoła, który jaśnieje, gdy jest misyjny, gościnny, wolny, wierny, ubogi w środki i bogaty w miłość.  


 

 

 Pliki do pobrania

  1. matka.jpg