Bracia Gabrieliści
ul. Noskowskiego 13, 42-200 Częstochowa
tel: (34) 367-16-24

135. MISJA MONTFORTAŃSKA 2017-06-12

Rozległe horyzonty ducha i apostolatu otwarte

Wprawdzie sercem misji montfortańskiej są osoby konsekrowane, kapłani i bracia, to trzeba zauważyć, że zgodnie z tradycją swojego założyciela Montforta, otwiera się również na współpracę z osobami świeckimi. Przypomniała o tym Kapituła Generalna z 1993 r. Bardzo ważne jest to, że właściwie nie ma ograniczeń co do formy i sposobu angażowania się świeckich. Mogą oni w różnym stopniu przeżywać prawdziwą przynależność do apostolskiej wspólnoty montfortańskiej, angażując się w projekty misyjne i przyjmując drogę duchową Montforta… 

 

Aby ułatwić świeckim realizację swojego powołania w duchu św. Ludwika Grignion de Montfort zostało powołane do istnienia Stowarzyszenie "Maryi Królowej Serc". Początki stowarzyszenia sięgają roku 1899. Ustanowił je Mons. Duhamel, pod nazwą „Bractwo Maryi Królowej Serc” . Różne były koleje losu tego "Bractwa", ale ważne jest to, że 26 kwietnia 2001 r. weszło ono jakby w nowy etap swojej działalności, własnie pod nazwą: "Stowarzyszenie Maryi Królowej Serc".
Statuty stowarzyszenia charakteryzują się dużą elastycznością i potwierdzają to co już wcześniej zostało powiedziane na temat miejsca świeckich żyjących duchem św. Ludwika.

22 maja 2001, Penitencjaria Apostolska Stolicy Świętej potwierdziła „na wieczne czasy” odpust zupełny, który członkowie Stowarzyszenia mogą uzyskać po spełnieniu pewnych warunków w określonych dniach roku.