Bracia Gabrieliści
ul. Noskowskiego 13, 42-200 Częstochowa
tel: (34) 367-16-24

136. RADOSNE WIEŚCI Z PROWINCJI FRANCUSKIEJ MISJONARZY MONTFORTANÓW 2017-06-16

ŚLUBY WIECZYSTE I DIAKONAT

W Ekwadorze Héctor Jacinto złożył w obecności wspólnoty parafialnej  śluby wieczyste w zgromadzeniu Misjonarzy Montfortanów, i przyjął święcenia diakonatu. To wielka radość dla miejscowej ludności, tym bardziej, że jest to drugie powołanie do życia duchowością św. Ludwika de Montfort. Jest to też radość dla rodziny montfortańskiej w Polsce, bo przecież jest to misjonarz z prowincji do, której należy również Polska.